Monthly Archives: februari 2015

Als je met werknemers werkt is het dikwijls moeilijk van iedereen bij te houden wanneer en hoe lang ze precies aan het werk zijn. Omdat het voor jou als werkgever belangrijk is om over de juiste gegevens van de werkuren van je werknemers te beschikken naar uitbetaling en dergelijke, kan je hiervoor een beroep doen op gespecialiseerde software.

Het software-systeem

Iedere keer je werknemers het werk aanvatten of stoppen, registreren ze zich in het systeem bijvoorbeeld door middel van een prikklok en dit zowel voor aanvang en einde van de werkdag maar ook telkens als ze voor één of andere reden een pauze nemen. Jij als werkgever kan op je pc dus perfect volgen welke werknemer hoeveel tijd heeft gewerkt en dit kan je bijhouden voor het opmaken van de prestaties en uitbetalingen. Het hoeft niet gezegd dat dit voor jou een belangrijke tool is. Immers geen enkele werkgever betaald immers graag uren waarvoor niet gewerkt werd en anderzijds werken werknemers niet graag uren die niet betaald worden. Door middel van de software kan daarover alvast geen discussie meer bestaan, de uren staan geregistreerd en zijn voor beide partijen duidelijk. We kunnen dan ook wel besluiten dat het aankopen van urenregistratie software voor je bedrijf zeker een meerwaarde zal opleveren.

Wilt u meer weten over de urenregistratie software? 3Cplus heeft de mogelijkheid om daar een software pakket af te nemen. Er kan vrijblijvend contact worden opgenomen met ze.